«Big data»

Det er kanskje en yrkesskade, men vi synes tallmateriale er gøy! Hvis man i tillegg klarer å samle, analysere og forstå samlet data på en fornuftig måte kan man også gjøre kvalifiserte beslutninger og datastyrte valg underveis. Dette vil føre til langt bedre resultater. Alle våre kunder har et unikt datasett, noe som er med på å gjøre jobben vår spennende. Ingen kunde, kampanje eller målsetning er lik, og ingen strategiske valg bør heller gjøres uten å se på den unike dataen som ligger til grunn.

Under følger noen av våre nøkkeltall fra Google Ads for alle våre kampanjer. Det er spennende å følge utviklingen og se på antallet visninger, klikk og konverteringer og hvordan dette forandres over tid. Dette bidrar også til at vi empirisk kan måle vår egen utvikling, for vi har selvsagt en målsetning om å stadig bli bedre.

Dette er noe av det vi har klart å skape for våre kunder:

Totalt sett har vår Google Ads MMC konto generert hele 1,45 milliarder annonsevisninger i form av Search, Display, Video og Shopping. Det er nesten 300 annonsevisninger pr person i Norge. Hvis du lurer på om det er mulig å nå din målgruppe gjennom Google Ads, vil svaret sannsynligvis være; JA!

Vi har i tillegg sørget for ca 14,6 millioner besøk til våre kunders websider, samt hele 359.000 konverteringer for våre kunder. Dette gir en meget respektabel konverteringsfrekvens på 4,28%

.

Analyse

Vi hadde selvsagt ikke klart dette uten å ha gode kunder å jobbe med. Derfor rettes det en stor takk til alle som er en del av dette tallmaterialet. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Hvis du ønsker å være en del av denne statistikken i fremtiden er det selvsagt bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale.