Dette er et spørsmål med mange svar. Det avhenger selvsagt av kunnskap, tid og mulighet til å aktivt drifte en konto i Google Ads. Det er fullt mulig å drifte kontoer i Google Ads på egenhånd, og de som jobber i bedriften det skal annonseres for sitter på meget viktig innsikt som også vil påvirke annonseringsvalg.

Man bør likevel være forberedt på at tilfredsstillende oppsett og drift av annonser i Google Ads er tidkrevende arbeid, som også stiller krav til analytisk og teknisk forståelse. Avsatt tid til omsorg for en Google Ads-konto vil sannsynligvis vise seg å være godt investert tid. Tidsbruken som kreves avhenger av kontoens størrelse, kompleksitet, strategi og målsetning. Man bør blant annet se på konverteringsdata, A-B teste annonser -søkeord  -og landingssider, optimalisere bud og budstrategier, kvalitetspoeng, søketermer osv.

Vår erfaring er at de beste resultatene skapes gjennom et godt samarbeid mellom byrå og annonsør. Ved å kombinere den tekniske og analytiske erfaringen til byrået, med den særdeles viktige innsikten til annonsøren hva angår produkter, bransje, marked, konkurranse, erfaring etc. har man et meget godt utgangspunkt. Som annonsør på jakt etter byrå er det derfor viktig at man vektlegger god dialog og felles forståelse av hvordan samarbeidet vil være. Det er også viktig at man har samme tilgang til tallmaterialet og at avtaler og utført arbeid av byrået er transparent. Husk at det er annonsør som bør være «eier» av kontoen i Google Ads, og at byrået skal hjelpe deg å nå dine mål.

Hvis din bedrift benytter Google Ads i dag, og ønsker en 3.parts vurdering av kontoen, kan vi gi dere en gratis og uforpliktende analyse. Kontakt oss her: HER!