Velkommen til Google Ads!

Nyhet: Google AdWords blir Google Ads.

Siden 2000 har Google AdWords sett noenlunde likt ut, men nå har Google AdWords fått ny drakt. Dette er en stor satsing fra Google der de samler de tidligere AdWords-tjenestene under paraplyen Google Ads. Som ved alle endringer vil dette også sannsynligvis skape diskusjoner i fagforum. Hvorvidt «alt var bedre før» eller om Google Ads faktisk er en bedre utgave av annonseringsverktøyene til Google enn hva Google AdWords var, får bli opp til hver enkelt å bedømme.

De faktiske endringene er ikke voldsomt store hva angår leveringen av aktive kontoer og kampanjer. Eksisterende kontoer blir også automatisk overført til Google Ads. Likevel kommer det nye funksjoner, og noen gamle fjernes. Det er en naturlig utvikling i den digitale hverdagen, og også noe vi er kjent med fra tidligere. Google blir stadig smartere, og det vil også komme sluttbrukerne til gode i form av målretting, dynamikk, annonserelevans mm. Samtidig bruker Google store ressurser på å analysere og tilpasse seg de stadig forandrede brukermønsterne, dette krever også at oppdateringer skjer med jevne mellomrom.

Google har muligens noen tanker om å senke terskelen for å opprette sin første kampanje? De har hatt tjenesten AdWords Express som en slags light-versjon av Google AdWords en stund, og dette videreutvikles til å bli ennå mer dynamisk og forståelig. Hvorvidt disse kampanjene gir tilfredsstillende resultater gjenstår å se.

Vi ønsker endringen hjertelig velkommen og synes det er spennende med innovative verktøy for digital markedsføring. Vi gleder oss til å følge utviklingen videre.

Om man ønsker en gjennomgang av kampanjer, eller om man rett og slett har navigert seg bort i nye Google Ads, er det bare å kontakte oss!