Ellevill vekst for Google og Facebook

I følge en ny studie publisert i kampanje vokser stadig markedet for digital annonsering i Google og Facebook.

De tre kjempene Google, Facebook og Snapchat omsetter i år for ca. 5,9 milliarder kroner i Norge. Dette er ca 1 milliard mer, eller en økning på rundt 23% ift. 2017.

Beløpet norske bedrifter bruker på annonsering har holdt seg ganske stabilt i en lenger periode, og det er en allokering av disse annonsepengene man nå ser. Dette betyr at budsjettene til andre kanaler reduseres tilsvarende, og det tyder på et klart skifte i en markedførers verden, hvor digital tilstedeværelse blir stadig viktigere.

Trenden er også ventet og fortsette videre.

Hvis din bedrift er usikker på hvordan annonsebudsjettet best kan allokeres for å maksimere ROI hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt for en uforpliktende prat!