Får din Google Ads konto nok omsorg?

Det er mange som benytter Google Ads (tidligere Google AdWords) for å være synlig i Google, noe som er veldig bra! Det er imidlertid også slik at vi til stadighet jobber med kontoer og kampanjer som dessverre ikke er satt opp på en god nok måte, eller som mangler tilstrekkelig med omsorg og drift.

Når man bruker Google Ads er det særdeles viktig at stukturen, kvaliteten og innholdet i kontoen er godt. Vi ser ofte skrekkeksempler på bedrifter som leverer varer eller tjenester i et begrenset geografisk område annonserer i hele landet. At man benytter generelle og fleksible søkeord slik at trafikken man får mister relevans for annonsør. Vi ser tekstannonser i displaynettverket og vi ser budstrategier som ikke svarer til den eller de målsettingene annonsør har satt.

Øk relevans, senk kostnader!

Alle disse faktorene, og langt flere, bidrar til at annonsører ikke får optimalt utbytte av Google Ads. Det skaper irrelevant trafikk til nettsiden, og det koster selvsagt unødvendig mye penger. Ved å jobbe med relevans i kontoen, og sørge for høy kvalitet med sikte på god trafikk og potensielle kunder til din nettside vil resultatene i de aller fleste tilfeller bli langt bedre. Ved å forvalte budsjettet i tråd med dine målsettinger vil pris per konvertering synke. Ved å jobbe med innsamlet datamateriell og basere beslutninger på dette vil man sørge for at kampanjene dine stadig blir bedre.

Kunnskap og tidsklemma

Når vi jobber med kontoer med stort forbedringspotensial er det ofte mangel på kunnskap og tid som fremstår som den største synderen. Nettopp dette er også veldig forståerlig. Den digitale verden utvikles fort og det kreves en dedikert innsats for å holde seg oppdatert til enhver tid, samtidig som kontoer skal styres, mål skal settes og alle andre daglige gjøremål skal utføres.

Uforpliktende analyse av din Google Ads konto

For å hjelpe bedrifter på rett vei, eller og gi de en pekepinn på hvordan Google Ads fungerer for de tilbyr vi en uforpliktende analyse av Google Ads kontoer. Da ser vi på struktur, kvalitet, målsettinger, budstrategier, søkeord og mye mer. Deretter sender vi en rapport med funnene og forklarer dette på en forståelig måte for annonsør. På denne måten kan annonsører få bekreftet om kontoen deres leverer optimalt, eller om det finnes forbedringspotensiale. Dette er helt kostnadsfritt og uten videre forpliktelser av noe slag.

Kontakt oss her for å få din analyse!