GDPR – Hvilke endringer må gjøres på websider?

Hva er GDPR?
The General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern. Denne har nå trådt i kraft og har erstattet den tidligere personvernloven. GDPR stiller strengere krav til innsamling og oppbevaring av persondata og med dette følger noen nødvendige endringer for alle virksomheter som på en eller annen måte samler inn personopplysninger.

Klikk her for å lese mer om GDPR på datatilsynets nettsider

Vi har fått mange henvendelser fra våre kunder om hva som bør og må gjøres på websiden for å handle i tråd med det nye regelverket. Vi har derfor laget en pakkeløsning for websider hvor vi iverksetter nødvendige og konkrete tiltak for å sikre at deres nettside blir tilrettelagt for den nye personvernforordningen (GDPR). Dette innebærer i hovedsak de tekniske aspektene, krav om opplysninger og personvernerklæring for/ved bruk av nettsiden.

Hva blir endret på din nettside?
– Vi oppretter en side for Personvernerklæring med riktig innhold for din bedrift.
– Vi aktiverer en top/bunn «banner» med informasjon og samtykke for/ved bruk av Cookies. (Dersom du har en slik «topbar» fra før, så blir den endret iht. GDPR – med link til ny side)
– Vi endrer alle dine sider med kontaktskjemaer slik at de er ihht. GDPR.
– Vi endrer alle dine sider med nyhetsbrevpåmelding slik at de er ihht. GDPR.
– Vi tar en gjennomgang av installerte moduler/plug-ins for å kartlegge eventuelle nødvendige endringer*

* Feks. der andre landingssider for nyhetsbrev el. ikke ligger i din nettside-installasjon vil en utbedring gjøres etter avtale.

Bestill GDPR-pakken til kr 7990,- eks mva for din webside her!

Det er viktig å påpeke at Media Access kun tilrettelegger og endrer de tekniske aspektene på selve nettsiden for å være i tråd med GDPR, bedriften er selv ansvarlig for at GDPR blir håndtert på riktig måte i henhold til gjeldende lovverk.

Kontakt oss
Har du andre spørsmål om GDPR eller pakken ta kontakt med oss.